Kosken Kopla ry

Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys

Toiminta

Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys on taloudellisesti tukenut koulun toimintaa vuosittain mm. seuraavasti:

 • kustantaa oppilaiden yhteisiä matkoja liikunta- tai kulttuuriaiheisiin tilaisuuksiin
 • kirja- ja liikuntavälinelahjoituksia
 • järjestänyt vanhempainiltoja
 • jakanut oppilaille stipendejä
 • huomioinut yläkouluun siirtyvät kukittamalla heidät ruusuin kevätjuhlan yhteydessä

  Toimintaa on pääsääntöisesti rahoitettu isänpäivämyyjäisistä saatavien tulojen avulla.

  Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017 - 2018

  Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja haluaa olla mukana luomassa turvallista ja hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä lapsillemme. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoiseen toimintaan koulumme lasten hyväksi. Yhdistys mahdollistaa oppilaiden vanhemmille aktiivisen osallistumisen Kyröskosken koulun yhteisöön. Vanhempainyhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille koulun oppilaiden vanhemmille ja yhdistyksen kotisivuilta löytyy tietoa niin kokousajoista kuin muistakin tapahtumista.

  Tulevalla toimintakaudella 2017 – 2018 yhdistys jatkaa toimintaa edellisten vuosien tapaan. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia koulun oppilaiden virkistämiseksi, kodin ja koulun kanssakäymiseen, vanhemmuuden jakamiseen ja vertaistueksi.
  1. Syyskaudella järjestämme perinteiseen tapaan luokkien yhteiset isänpäivämyyjäiset isänpäivää edeltävänä lauantaina 11.11.2017 Kosken Sykkeessä. Kopla perii luokilta 20 % osuuden tuotosta ja tämä on Koplan tärkein tulonlähde.
  2. Kevätlukukaudella järjestämme yhteisen tapahtuman/tapahtumia, esimerkiksi yhteisen talviriehan, vanhempainillan, kirpputorin tms., joka keräisi yhteen alueen oppilaita ja vanhempia.
  3. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella liikuntatapahtuman oppilaiden virkistämiseksi.
  4. Järjestämme tapahtuman yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa
  5. Jaamme perinteen mukaan kevätjuhlassa kirjastipendit kunkin luokan opettajan valitsemalle ahkeralle ja reilulle oppilaalle.
  6. Jaamme myös kevätjuhlassa kortit ja ruusut koulustamme 7.luokalle siirtyville oppilaille.
  7. Osallistumme koulukuvauspäivään ja tarvittaessa myös muihin koulun tilaisuuksiin avustavina voimina.
  8. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan koulun leikki-/liikuntavälineiden hankkimiseen.
  9. Toimimme aktiivisesti kodin ja koulun yhteistyön tukijoina.

  Kyröskoskella 25.9.2017

  Kyröskosken koulun vanhempainyhdistyksen Kosken Kopla ry:n hallitus

 •  

  Kosken Kopla ry

  Koulukatu 26

  39200 Kyröskoski

  yhdistys@koskenkopla.fi